Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

W jaki sposób i na jakich zasadach, ośrodki pomocy społecznej realizują pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi? Jak wygląda praktyczna strona takiej pomocy?

Odpowiedź

- Cudzoziemiec, który sygnalizuje, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym, albo taki, u którego sami widzimy takie problemy, jest kierowany do Poradni Zdrowia Psychicznego - mówi Dorota Rosiecka z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. - Są cudzoziemcy, którzy podejmują leczenie. Wiele zależy od tego, na jakiego lekarza trafią i czy są w stanie z nim się porozumieć.

- Teoretycznie, chorzy psychicznie uchodźcy (a także inne osoby objęte ochroną w Polsce) mają takie same prawa do pomocy w leczeniu zaburzeń psychicznych jak Polacy. W praktyce sprawa jest trudna - mówi Małgorzata Gebert, szefowa Centrum Pomocy Uchodźcom Polskiej Akcji Humanitarnej. - Według polskich przepisów można przymusowo poddać leczeniu tylko pacjentów, którzy zagrażają swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. Nie ma praktycznie możliwości zmuszenia do korzystania z pomocy psychologicznej albo psychiatrycznej kogoś, kto tego nie chce.

Szukając rozwiązań, trzeba pokonać nie tylko barierę językową, ale i kulturową - wielu uchodźców nie chce kontaktu z psychiatrą, ponieważ w ich kulturze nie jest to akceptowane. Podobne opory mają często cudzoziemcy także przed psychologiem - unikają pomocy obawiając się piętna osoby psychicznie chorej.

Zakres pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.94 Nr.111 poz. 535). Choć cudzoziemcom pomoc w leczeniu przysługuje, na temat cudzoziemców i ich specyficznych potrzeb (choćby barier językowych czy kulturowych utrudniających udzielenie pomocy) nie ma w ustawie ani słowa.

Ponadto na podstawie ustawy, o której mowa powyżej, ośrodki pomocy społecznej w ramach zadania zleconego realizują tzw. specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób dotkniętych chorobą psychiczną, osób niepełnosprawnych intelektualnie czy osób autystycznych. Te usługi są świadczone zarówno w miejscu zamieszkania, jak również w ośrodkach wsparcia i innych tego typu placówkach - uchodźcy i osoby objęte ochroną także mają do nich prawo. PFM nie posiada jednak informacji na temat cudzoziemców objętych ochroną, którzy by korzystali z tego rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych.

W naszej opinii, żeby poprawić jakość opieki i pomocy świadczonej cudzoziemcom chorym psychicznie, potrzebne są dwa kierunki działań - uświadamianie służbom medycznym praw cudzoziemców do korzystania z ich pomocy i wsparcie tych służb w zdobywaniu umiejętności pracy z cudzoziemskim pacjentem, a z drugiej strony - praca z cudzoziemcami, która pozwoli im zrozumieć polski system opieki zdrowotnej dla osób chorych psychicznie, aby chcieli z niego skorzystać.


Data odpowiedzi:

2008-08-22 16:03:24

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii