Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem obywatelką Ukrainy, mam z Polakiem ślub od 6 lat, mamy 2 dzieci. Mąż przed ślubem miał na siebie przepisane cale gospodarstwo. Czy po 10 latach życia z nim coś mi się należy? Mam kartę stałego pobytu. I czy mąż może mnie zrobić współwłaścicielką gospodarstwa?

Odpowiedź

Kwestie dotyczące nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, także na zasadzie współwłasności majątkowej małżonków, reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167, poz. 1758).

Zgodnie z zapisami art. 8 tej ustawy, nie potrzebuje Pani zezwolenia, aby móc być współwłaścicielką gospodarstwa lub jego części.

Art. 8 ustawy mówi, że nie wymaga zezwolenia:
2) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się;
3) nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się, nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków;

Pani sytuację reguluje też dodatkowo ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)., która wymaga m.in., aby osoby zakupujące grunty rolne miały kwalifikacje rolnicze oraz były zameldowane na wsi. Przepisy ograniczają też możliwości zakupu przez cudzoziemców ziemi w pewnych regionach kraju. Niestety nie jesteśmy w stanie ustalić bliżej tych ograniczeń w Pani konkretnej sytuacji. Proponuję, aby zapytała Pani o nie w lokalnej gminie.


Data odpowiedzi:

2009-11-10 12:45:01

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii