Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy cudzoziemiec posiadający ochronę uzupełniającą dostaje środki finansowe na wyprowadzenie zię z ośrodka, w którym przebywa, żeby otrzymać pomoc w ramach programu integracyjnego?

Odpowiedź

Polskie przepisy nie przewidują wypłaty środków finansowych na wyprowadzenie się z ośrodka.

Znowelizowana ustawa o ochronie cudzoziemców, która weszła w życie 29 maja 2008 r., przewiduje jednak korzystne dla cudzoziemców zmiany dotyczące pomocy socjalnej dla osób objętych ochroną (a więc uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą).

Tak jak było wcześniej, uchodźca i osoba objęta ochroną uzupełniającą może korzystać z pomocy socjalnej w ośrodku przez okres co najwyżej dwóch miesięcy po uzyskaniu decyzji. Teraz przepisy przewidują, że po udzieleniu cudzoziemcom ochrony ZAMIAST prawa do przebywania w ośrodku można udzielić cudzoziemcowi pomocy finansowej na okres tych dwóch miesięcy po uzyskaniu ochrony (mówi o tym art. 72.1. ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw).

Taka pomoc finansowa może być udzielona cudzoziemcowi z urzędu (czyli z inicjatywy Urzędu do spraw Cudzoziemców), albo na jego wniosek. Warto zapytać pracownika socjalnego w ośrodku, jak ta kwestia jest w konkretnym ośrodku rozwiązywana. Przepis ten jest nowy, nie ma więc jeszcze żadnej obowiązującej praktyki w tej dziedzinie.

To nowe rozwiązanie pozwala uchodźcom i osobom z ochroną uzupełniającą wynająć samodzielnie mieszkanie i wyprowadzić się ośrodka po uzyskaniu decyzji - co jest konieczne, aby móc ubiegać się o pomoc integracyjną.

Warto jeszcze zauważyć, że nowa ustawa mówi o możliwości przyznania tego rodzaju pomocy - nie jest jednak powiedziane, że każdy cudzoziemiec objęty ochroną ją otrzyma. Ustawa nie precyzuje, w jakich sytuacjach takiej pomocy można wnioskodawcy odmówić.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii