Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mamy od trzech lat pobyt tolerowany.Czy należy się nam pomoc integracyjna i gdzie się zgłosić?

Odpowiedź

Po niedawnej zmianie przepisów, prawo do pomocy integracyjnej mają WSZYSCY cudzoziemcy, którzy kiedykolwiek uzyskali w Polsce zgodę na pobyt tolerowany, jeśli tylko wystąpią o tę pomoc w ciągu trzech miesięcy od wejścia nowelizacji przepisów w życie - czyli do dnia 29 sierpnia 2008 roku.

Mają więc Państwo prawo do pomocy integracyjnej - trzeba jednak spieszyć się z wnioskowaniem o nią.

O pomoc integracyjną występuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, któremu podlega Państwa miejsce zamieszkania. W Warszawie jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Rakowieckiej 21.

- Zapraszamy osoby z pobytem tolerowanym do składania wniosków - mówi pracownik WCPR Barbara Gutkow. - Wystarczy przynieść ze sobą decyzję o nadaniu pobytu tolerowanego oraz kartę pobytu.

Sprawę należy załatwiać osobiście.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii