Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

W jaki sposób można pomoc rodzinie rumuńskiej 2 rodziców, pięcioro dzieci w wieku od roku do 5 lat + matka jednego rodzica ? Nie znają języka polskiego, ojciec rodziny nie może pracować fizycznie ze względu na 2 operacje, które przeszedł. Mieszkają w domu

Odpowiedź

Posiadając powyższe informacje nie sposób dokładnie odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można pomóc tej rodzinie - jeśli chodzi o pomoc o trwałym, długoterminowym charakterze.

W pierwszej kolejności należałoby natomiast ustalić sytuację faktyczną i prawną tej rodziny. Trzeba ustalić takie informacje jak: status prawny poszczególnych członków rodziny (np. czy przebywają w Polsce legalnie i jakimi dokumentami się legitymują), ich obywatelstwo, czy ktoś w rodzinie obecnie pracuje, czy rodzina korzysta już z pomocy ośrodka pomocy społecznej, dlaczego rodzina znalazła się w Polsce, czy może wrócić do swojego kraju, czy członkowie rodziny nie wymagają pilnej pomocy medycznej itp. Dopiero posiadając powyższe informacje można szukać sposobu długofalowego wsparcia dla tej rodziny.

Druga sprawa, niezmiernie ważna, to potrzeby tej rodziny i jej własne plany: czy rodzina ta zamierza pozostać w Polsce czy też chciałaby wrócić do swego kraju pochodzenia? Jak członkowie tej rodziny widzą swoją sytuację, jakie widzą wyjścia z sytuacji. Wszelkie kroki w kierunku pomocy rodzinie muszą uwzględniać jej opinie i jej priorytety.

Sugerujemy kontakt z organizacją pozarządową zajmującą się udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom (adresy i telefony można znaleźć w zakładce Kontakty na naszej stronie). W Warszawie takiej pomocy udzielają m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Klinika Prawa UW. W Krakowie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Klinika Prawa UJ. W Lublinie pomocy prawnej udzielają Instytut na Rzecz Państwa Prawa i Klinika Prawa KUL.

Warto zwrócić się również do pracownika socjalnego miejscowego ośrodka pomocy społecznej, na terenie gminy w której mieszka rodzina, albo organizacji świadczącej pomocy socjalnej, na przykład Centrum Pomocy Uchodźcom PAH albo placówki Caritas.

Podkreślamy, że nasze sugestie dotyczą pomocy długofalowej. Być może rodzina potrzebuje teraz również innego wsparcia, które odpowie na najbardziej podstawowe potrzeby - pomocy w postaci żywności czy ubrań albo środków czystości. Także zaspokojenie tych potrzeb wymaga jednak rozmowy z rodziną i ustalenia, czego najbardziej jej teraz brak.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii