Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie.Chodzi o ważność dyplomu osoby z kraju arabskiego.Czy dyplom z Tunezji lub Egiptu magistra bądź licencjat bądź inżynier będzie brany pod uwagę przy szukaniu pracy zgodnej z kwalifikacjami z tamtego kraju?czy wystarczy jak ta osoba przysięgle przetłumaczy swoje dokumenty ze studiów oraz wykaże się się długim stażem pracy na wysokim stanowisku i przedstawi polskiemu przyszłemu pracodawcy bardzo dobre wieloletnie(przysięgle przetłumaczone na jezyk polski)referencje od poprzedniego szefa ze swojego kraju? podobno jest jakaś nostryfikacja dyplomu,czy to konieczne przy przy bardzo wysokich referencjach z poprzedniej pracy + dyplom przetłumaczony przysięgle?

Odpowiedź

Dzień dobry!

Niestety w większości przypadków, zwłaszcza kiedy na dane stanowisko rozpisywany jest konkurs ofert i gdy jednym z wymogów jest posiadanie określonego wykształcenia (np. wykształcenia wyższego z uzyskanym tytułem inżyniera), samo przetłumaczenie dyplomu (nawet przez tłumacza przysięgłego) będzie najprawdopodobniej niewystarczające.

Celem procedur nostryfikacyjnych, o których Pan wspominał, jest uznanie wykształcenia zdobytego zagranicą za równorzędne polskiemu. Jeżeli chodzi o dyplomy wyższych uczelni, nostryfikować je mogą odpowiadające im profilem uczelnie polskie. Z kolei w zakresie nostryfikacji dyplomów szkół średnich właściwi są wojewódzcy kuratorowie oświaty.

W przypadku, o którym Pan pisze, pokonanie procedury nostryfikacyjnej może być dodatkowo utrudnione ze względu na fakt, że ani Egipt, ani Tunezja nie są stroną Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów (w tym dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie), tzw. konwencji o apostile.

Oznacza to, że przedstawiany do nostryfikacji dyplom powinien zostać wcześniej potwierdzony (tzw. legalizacja) przez władze państwa, w którym taki dyplom został uzyskany, np. ambasadę lub ministerstwo oświaty.

Oczywiście, zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw (na zasadzie autonomii ich decyzji) możliwe jest uznanie zdobytego w Egipcie czy też w Tunezji dyplomu bez jego nostryfikacji, ale będzie to niestety raczej wyjątek od reguły.


Data odpowiedzi:

2014-05-20 17:47:48

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii