Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ZWERYFIKOWANA, zgodna z bieżącym stanem prawnym

Pytanie

Mój mąż jest obcokrajowcem ( litwa ) podczas tłumaczenia aktu małżeńskiego i umieszczenia w USC została wpisane nazwisko Jewgienij Płotnikow , a w paszporcie litewskim ma Jevgenij Plotnikov, jak można dokonać zmiany w napisaniu nazwiska i imienia w akcie małżeńskim , czy może zostać tak wpisane? ponieważ dzieci mają obywatelstwo polskie i nazwisko ojca Płotnikow ,a imię w dowodach ich ojca-Jewgienij, dziękuje

Odpowiedź

Dzień dobry!

Problem, o którym Pani pisze dotyczy bardzo wielu cudzoziemców, przede wszystkim - pochodzących z państw b. Związku Radzieckiego, w których używa się cyrylicy.

Fakt, że w akcie małżeństwa dane Pani męża wpisano odmiennie niż w jego paszporcie wynika z przyjętych obecnie zasad tłumaczenia imion i nazwisk cudzoziemców (transkrypcja), które pozostają "w oderwaniu" od zapisów w dokumentach podróży takich osób. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządzał dla Państwa akt małżeństwa nie miał w tym zakresie swobody wyboru, musiał wpisać dane Pani męża w sposób przedstawiony mu przez tłumacza przysięgłego (który zapewne tłumaczył jego akt urodzenia).

Jeżeli natomiast chodzi o sposób zapisu danych męża w paszporcie, jest on uzależniony od prawa litewskiego, przez co również nie mają Państwo w tym zakresie "pola manewru".

Sytuację tę (z punktu widzenia ewentualnej "korekty" aktu małżeństwa) poprawi najprawdopodobniej nowa ustawa - prawo o aktach stanu cywilnego. Obecnie trwają prace nad tym aktem prawnym - ma on wprowadzić, m.in. czytelniejsze zasady tłumaczenia zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Naczelną zasadą ma być pisownia zgodna z dokumentami tożsamości cudzoziemców.

Warto natomiast, aby Państwo pamiętali, że inny zapis danych męża w akcie małżeństwa, inny zaś w paszporcie nie wpływa w żadnym wypadku na ważność któregokolwiek z tych dokumentów.


Data odpowiedzi:

2014-08-25 22:47:28

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii