Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Gdzie ma zgłosić się uchodźca w celu otrzymania mieszkania

Odpowiedź

Uznani uchodźcy mają w Polsce prawo do ubiegania się o mieszkanie komunalne - na równi z obywatelami Polski.

- Wnioski w tej sprawie składa się w wydziałach lokalowych urzędów gmin (w miastach - do urzędów dzielnic) - mówi Agata Kaczmarska z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. - Wyjątek stanowi Warszawa. Rada Miasta przyjęła uchwałę o przyznawaniu uchodźcom pięciu mieszkań rocznie, wnioski o te mieszkania należy składać do WCPR.

Z wyjątkiem Warszawy, wszystkie gminy wpisują zgłaszających się uchodźców, którym mieszkanie zostanie przyznane, na listę oczekujących. Trzeba jednak zaznaczyć, że procedura otrzymania mieszkania komunalnego może być długotrwała, zależy to zawsze od puli mieszkań, jakimi dysponuje dana gmina, oraz liczby chętnych. Na przykład, w 2007 roku w Warszawie czas oczekiwania na mieszkanie znacznie przekraczał 12 miesięcy.

Aby uzyskać mieszkanie komunalne, Polacy i cudzoziemcy muszą spełniać określone warunki dotyczące dochodów rodziny. W Warszawie, dodatkowo, WCPR wymaga, aby uchodźcy przed wystąpieniem o mieszkanie zakończyli już program integracyjny. Ponieważ chętnych jest dużo, a mieszkań mało - są one z reguły przyznawane rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji.

- Raz w roku ogłaszamy konkurs na pięć mieszkań udostępnianych przez Warszawę - informuje Agata Kaczmarska. - W 2008 roku konkurs będzie ogłoszony jesienią. Informacje na ten temat będą ogłaszane w prasie i organizacjach pozarządowych.

Adres Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie:

ul. Rakowiecka 21
Warszawa
tel. (22) 646 52 54 numer wewnętrzny 108

Wejście do WCPR znajduje się od tyłu budynku.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii