Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam!jestem obywatelem ukraine,i chce wiedziec czy moge zrobic zaproszenia dla mamy

Odpowiedź

Trudno odpowiedzieć na to pytanie nie wiedząc, na jakiej podstawie przebywa Pani w Polsce. Prawo do zaproszenia do Polski cudzoziemca mają bowiem jedynie niektórzy cudzoziemcy tu mieszkający. Wystawić zaproszenie mogą:

  • cudzoziemcy przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Nieprzerwany pobyt oznacza, że w okresie 5 lat bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia cudzoziemiec nie opuszczał Polski na dłużej niż 10 miesięcy, z czego żaden z wyjazdów nie mógł być dłuższy niż 6 miesięcy.

Aby zaprosić cudzoziemca do Polski należy wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zapraszającej z wnioskiem o wydanie zaproszenia. Osoba zapraszająca musi spełnić następujące warunki:

  • 1) wypełnić formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
  • 2) przedstawić dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania, ewentualnego leczenia, pokrycia kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania oraz kosztów ewentualnego wydalenia z terytorium Polski – chodzi o przedstawienie źródła dochodów np. zaświadczenie z pracy o wysokości zarobków, wyciąg z konta bankowego itp.,
  • 3) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np. akt własności mieszkania; umowę najmu (w tym wypadku nieraz urzędy żądają także zgody właściciela lokalu na zameldowanie cudzoziemca), rezerwację z hotelu.

Należy także przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu). Do wniosku dołącza się także dowód wniesienia opłaty w wysokości 27 złotych, uiszczonej tytułem wpisania wniosku do ewidencji zaproszeń.

W przypadku pozytywnej weryfikacji danych podanych we wniosku, wojewoda wpisuje zaproszenie do ewidencji zaproszeń na okres 1 roku, co oznacza, że cudzoziemiec w tym czasie może z niego skorzystać.


Data odpowiedzi:

2013-04-19 12:44:20

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii