Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam jestem ukrainka,skonczylam uniwersytet medycznu na Ukrainie. chce przyjechac do Polski do pracy jako lekarz. Jakich potrzebuj dokumentow i jak legalnie moge zaczac prace w Polsce?

Odpowiedź

Pani wykształcenie może być w Polsce uznane i może Pani praktykować jako lekarz po przeprowadzeniu tzw. nostryfikacji dyplomu w Polsce.

W tym celu należy na wybranej przez siebie uczelni (do rady jednostki organizacyjnej uczelni), uprawnionej do nadawania stopnia doktora z zakresu nauk medycznych złożyć:

 • oryginał dyplomu uzyskanego za granicą — do wglądu;
 • kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument, z którego będzie wynikał zakres merytoryczny Pani studiów).

  Rada może zażądać tłumaczenia tych dokumentów na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  W trakcie postępowania, w przypadku stwierdzenia różnic w programie lub czasie trwania studiów, rada może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia przez Panią brakujących egzaminów, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia oraz wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie tych egzaminów.

  W załączniku znajdzie Pani wykaz jednostek, w których może Pani przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne w Polsce w dowolnej dziedzinie - są wśród nich także i te, w których można przeprowadzić nostryfikację dyplomu medycznego.

  Wszelkich szczegółowych informacji w tej kwestii udziela Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament znajduje się przy ul. Wspólnej 1/3 w Warszawie (wejście główne do budynku ministerstwa znajduje się od ul. Hożej 20, sekretariat departamentu znajduje się w pokoju 266). Telefon (22) 628 67 76, e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl.

  Pobierz pliki


  Data odpowiedzi:

  2013-03-04 11:25:02

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii