Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam Przyjaciel z Uzbekistanu chce założyć w Polsce działalnosć gospodarczą - gastronomia. Jakie warunki musi spełnić i gdzie skierować swoje pierwsze kroki? Czy wystarczy karta pobytu?

Odpowiedź

Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach jakie obowiązują polskich obywateli mają jedynie określone kategorie cudzoziemców. Jest to związane z konkretną podstawą ich pobytu w Polsce. Karta czasowego pobytu umożliwia prowadzenie działalności w najprostszej formie tj. jako jednoosobowa działalność gospodarcza, o ile została wydana:

 • dla cudzoziemca, który jest członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego w Polsce m.in. zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE czy status uchodźcy (czyli na podstawie art. 53 ust.1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach)
 • dla cudzoziemca będącego studentem studiów stacjonarnych (na podstawie art. 53 ust.1 pkt 16 ustawy o cudzoziemcach)
 • dla cudzoziemca, posiadającego status rezydenta długoterminowego WE w innym państwie unijnym lub dla członka rodziny takiego cudzoziemca (na podstawie art. 53 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach)

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie innej karty pobytu, ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki:

 • - komandytowej,
 • - komandytowo-akcyjnej,
 • - z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • - akcyjnej,
 • a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji.
 • Należałoby więc zacząć od określenia podstawy pobytu w Polsce, a dopiero później możliwe będzie wybranie odpowiedniej formy prowadzenia działalności.

  Zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a następnie uzyskania REGONu, NIPu (a także wybrania formy opodatkowania), założenia firmowego konta bankowego oraz wyrobienia pieczątki. Każda ze spółek wymaga natomiast wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).


  Data odpowiedzi:

  2013-03-04 11:26:49

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
  Opinie internautów o infolini Oceń nas

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii