Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

dzień dobry Piszę w imieniu znajomych studiujących w Polsce którzy pochodzą z Ukrainy, chcą oni mianowicie założyć na terytorium naszego kraju stowarzyszenie którego celem byłoby pomaganie studentom z Ukrainy w zakresie prawnym i wspieraniu ich na samym początku po przyjeździe do Polski. Pragnę dowiedzieć się jakich formalności muszą oni dpoełnić lub gdzie i do których instytucji mają się udać by móc zrealizować swój cel. Z powarzaniem kowalski

Odpowiedź

Pierwsza kwestia - stowarzyszenie w Polsce mogą założyć ci cudzoziemcy, którzy mają w Polsce miejsce zamieszkania (w praktyce oznacza to także zameldowanie). Jeżeli cudzoziemiec nie ma tu miejsca zamieszkania, może jedynie wstępować do stowarzyszeń, o ile statut stowarzyszenia dopuszcza taką możliwość - nie może być natomiast członkiem założycielem.

Aby założyć Stowarzyszenie potrzebne jest co najmniej 15 członków - założycieli, którzy organizują tzw. zebranie założycielskie. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwały o: powołaniu organizacji, wyborze komitetu założycielskiego, uchwaleniu statutu, a także mogą od razu wybrać zarząd i komisję rewizyjną.

Następnie komitet założycielski składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Członkowie - założyciele mogą ustalić, że nie powołują komitetu założycielskiego. Muszą jednak wtedy wybrać zarząd i komisję rewizyjną i jednocześnie zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia rejestracji. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

Bardziej szczegółowe informacje na temat tego jakie działania podjąć krok po kroku znajdzie Pan na portalu przeznaczonym właśnie dla organizacji pozarządowych ngo.pl, pod adresem http://poradnik.ngo.pl/x/340249


Data odpowiedzi:

2013-02-16 22:00:34

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii