Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

poznałem kobiete z Mołdawi chcemy byc razem jest w ciazy czy jesli wezmiemy slub cywilny dostanie pieniadze na dziecko?

Odpowiedź

Wszelkie świadczenia w tym także świadczenie rodzinne i te związane z pomocą socjalną przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, którzy mają określony, legalny status pobytowy w Polsce. Oznacza to, że prawo do wsparcia socjalnego przysługuje jedynie niektórym kategoriom cudzoziemców przebywającym w Polsce. Nie wiemy na jakiej podstawie Pana przyjaciółka przebywa w Polsce. Jeżeli jest tu na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (czyli karty stałego pobytu), jako rezydent długoterminowy UE albo otrzymała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą ma prawo do świadczeń rodzinnych. Jeżeli podstawą jej pobytu jest wiza lub karta czasowego pobytu (z wyjątkiem sytuacji gdy cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi) takie prawo jej nie przysługuje i żadnych pieniędzy nie otrzyma.

Warto wiedzieć, że, jako polski obywatel i ojciec dziecka, Pan może otrzymać wsparcie. Oczywiście musi być Pan wpisany jako ojciec do aktu urodzenia dziecka, zamieszkiwać razem z dzieckiem oraz spełniać kryterium dochodowe - czyli nie może Pan posiadać dochodu na osobę w rodzinie większego niż 539 złotych.


Data odpowiedzi:

2013-01-13 20:59:14

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii