Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam zwracam sie z zapytaniem gdzie maz(pochodzenia albanskiego)obecnie przebywajacy w Polsce na karcie pobytu czasowego moze wymienic albanskie prawo jazdy,jakie dokumenty sa wymagane i jaki jest czas oczekiwania,dziekuje za odpowiedz.

Odpowiedź

Jeżeli mąż posiada albańskie prawo jazdy, to na jego podstawie jest uprawniony do kierowania pojazdami na terytorium Polski w okresie pierwszych 6 miesięcy od daty uzyskania czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

W tym czasie powinien złożyć do urzędu gminy lub dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wydanie polskiego krajowego prawa jazdy. Do wniosku należy dołączyć:

a) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy
b) wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia,
c) kopie zagranicznego ważnego prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym.

Wydanie polskiego prawa jazdy następuje po zwróceniu zagranicznego prawa jazdy. W toku procedury przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim UE organ wystąpi do instytucji, która wystawiła zagraniczne prawo jazdy o potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumencie prawa jazdy. Jedynie w przypadku osób, które uzyskały w Polsce ochronę międzynarodową polskie organy nie mogą występować o potwierdzenie danych do kraju pochodzenia uchodźcy.


Data odpowiedzi:

2012-10-06 22:20:15

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii