Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, mam pytanie czy obywatel Armenii, który posiada decyzję - zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony do 04.04.2014r. (wydaną na podstawie art.2 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 1 ustawyz 28.07.2011r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...) ma prawo korzystać ze świadczeń pomocy społecznej udzielanej przez MOPS?

Odpowiedź

Zezwolenie o którym Pani pisze zostało wydane w ramach tzw. abolicji dla cudzoziemców i jest to zezwolenie na zamieszkania na czas oznaczony.

Cudzoziemiec ma więc takie uprawnienia jakie przysługują każdej innej osobie przebywającej na podstawie „karty czasowego pobytu”, oraz dodatkowe uprawnienia wynikające z ustawy abolicyjnej.

Ustawa abolicyjna przyznaje np. cudzoziemcom prawo do wykonywania pracy bez zezwolenia na podstawie umowy o pracę (takiego prawa nie mają inni cudzoziemcy posiadający kartę czasowego pobytu). Nie przyznaje jednak żadnych dodatkowych uprawnień do korzystania z pomocy społecznej.

Tak wiec cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wydanego w ramach abolicji, nie mają prawa do świadczeń pomocy społecznej.

Więcej informacji na ten temat w linku poniżej.

Zobacz także

zakres pomocy społecznej dla cudzoziemców

Data odpowiedzi:

2012-06-01 12:51:02

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii