Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy to prawda, że jak osoba która otrzymuje pieniądze z pomocy integracyjnej znajdzie pracę, to wtedy już tych pieniędzy nie dostaje? Nie ma możliwości, aby miała te dwa źródła dochodu? Coś takiego słyszałam, ale to się bez sensu wydaje trochę - to raczej antyintegracyjna pomoc, bo raczej nie stymuluje do szukania pracy, zanim się skończy...

Odpowiedź

- Odbieranie wsparcia w sytuacji, gdy cudzoziemiec podejmuje pracę, tylko odstraszałoby ludzi od tej pracy - mówi Dorota Rosiecka, pracownik socjalny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiedzialna za prowadzenie programów integracyjnych dla cudzoziemców objętych ochroną w Polsce. - Nie jest tak, że w momencie podjęcia pracy cudzoziemiec traci pomoc. To by było bez sensu.

Dorota Rosiecka podkreśla jednak, że programy integracyjne ustalane są indywidualnie.

- Zdarzają się więc sytuacje, gdy po podjęciu pracy przez cudzoziemca negocjujemy program integracyjny i wspólnie zastanawiamy się, czy nasza pomoc jest danej osobie nadal potrzebna - mówi Rosiecka. - Sytuacja zależy przecież od tego, jakiego rodzaju pracę cudzoziemiec znalazł, jakie otrzymuje wynagrodzenie, jaka jest jego sytuacja rodzinna.

Celem programu integracyjnego ma być integracja, mówi Rosiecka. Pozbawianie wsparcia kogoś, kto zaczyna się integrować, byłoby sprzeczne z tym założeniem.

Funkcjonowanie programów integracyjnych opisuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. z dnia 20 marca 2009 r.). Rozporządzenie nie wspomina o możliwości ograniczenia pomocy integracyjnej w momencie podjęcia przez cudzoziemcę zatrudnienia.


Data odpowiedzi:

2009-05-07 13:33:18

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii