Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dziecko urodzone w Polsce, rodzice dziecka cudzoziemcy, przebywające w kraju nielegalnie. Jakie ma prawo dziecko, m.in. na nadanie PESELu, czy uczeszczania do państwowego przedszkola, albo bezpłatne leczenie?

Odpowiedź

Dziecko rodziców przebywających nielegalnie w Polsce nie ma prawa ani do uzyskania numeru PESEL, ani do bezpłatnej opieki medycznej - z wyjątkiem sytuacji ratujących życie.

Nawet w dramatycznych sytuacjach uzyskanie pomocy medycznej bywa jednak w Polsce trudne - to ludzie podejmują ostatecznie decyzje o udzieleniu pomocy. Z jednej strony obowiązuje lekarzy obowiązek ratowania życia i zdrowia pacjentów. Z drugiej - przepisy regulujące funkcjonowanie służby zdrowia jasno mówią o tym, że nieodpłatna pomoc medyczna oferowana przez publiczne placówki zdrowia jest dostępna tylko dla pacjentów ubezpieczonych.

Dostęp do przedszkola jest sprawą indywidualną. Rutynowo przedszkola wymagają od dzieci numeru PESEL. Według naszej wiedzy są jednak w Polsce przypadki, gdy placówki edukacyjno-opiekuńcze jak przedszkola i szkoły przyjmują dzieci o nieuregulowanym statusie prawnym w Polsce. Jest to jednak za każdym razem indywidualna decyzja kierownictwa danej placówki.

Generalnie, jeśli przebywają Państwo w Polsce nielegalnie, w wielu sytuacjach są Państwo zdani po prostu na dobrą wolę innych ludzi: m.in. lekarzy czy przedszkoli. Jeśli tylko mają Państwo możliwość zalegalizować swój pobyt - zachęcam, by to zrobić.

W Warszawie działa punkt medyczny udzielający pomocy medycznej ludziom niezależnie od ich sytuacji życiowej czy prawnej. Służy przede wszystkim pomocą ludziom bezdomnym, ale pomaga także cudzoziemcom:

ul. Wolska 172
Warszawa
tel. (22) 836 81 82

godziny przyjęć: Poniedziałek-Piątek, 9:00 - 16:00
(w środy od 10:00)

Powyższa placówka to rozwiązanie nagłych problemów, nie jest jednak dobrym pomysłem na zapewnienie systematycznej opieki zdrowotnej małemu dziecku.


Data odpowiedzi:

2009-03-24 10:01:58

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii