Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Co z emeryturą? Załóżmy, że uchodźcy przybywający do PL mają np. 35 lub więcej lat. Zgodnie z prawem polskim emerytura przysługuje po przepracowaniu określonej liczby lat. Uchodźcom ciężko może być przepracować tyle lat, kiedy przybywajac do Polski mieli już iles lat pracy za soba we własnym kraju. Czy zostają oni potem 'na lodzie', osiągnawszy wiek emerytalny?

Odpowiedź

Polskie prawo nie przewiduje żadnych wyjątków czy szczególnego traktowania dla uchodźców w kwestii prawa do rent i emerytur - informuje ZUS.

- Polskie przepisy nie uzależniają prawa do emerytury od kraju pochodzenia czy narodowości, ale od dwóch elementów: ubezpieczenia przez określoną liczbę lat (które wynika zwykle z legalnego stosunku pracy - przyp.red.) oraz osiągnięcia wieku emerytalnego - mówi Aleksandra Klimczak, specjalistka III Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. - Na temat uchodźców nie ma żadnych specjalnych zapisów w tej dziedzinie. Takie zapisy przyjęto wyłącznie dla repatriantów.

Przepisy wymagają więc od uchodźców, tak jak od Polaków, 15 lat udokumentowanej pracy i osiągnięcia wieku 65 lat w przypadku kobiet, a 20 lat udokumentowanej pracy i osiągnięcia 65 lat w przypadku mężczyzn, informuje Klimczak.

W rezultacie uchodźcy w wieku emerytalnym nie mają prawa do polskich emerytur. - Są skazani na to, co sami zarobią albo na pomoc społeczną - podsumowuje Klimczak.

- Osoby w podeszłym wieku, jako niezdolne do podjęcia pracy, mogą otrzymać świadczenia w postaci zasiłku stałego - informuje Agata Kaczmarska z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. - To kwota rzędu 400 złotych, nie daje więc szansy na godne utrzymanie.

Sytuacja cudzoziemców w kontekście emerytur różni się w zależności od kraju pochodzenia - z niektórymi państwami Polska podpisała dwustronne umowy, na podstawie których staż pracy w tych krajach respektowany jest w Polsce przy ustalaniu prawa do emerytury, wyjaśnia Agata Kaczmarska. W niektórych przypadkach emerytura nabyta w kraju pochodzenia może być wypłacana w Polsce.

Niestety, podobne umowy zwykle nie dotyczą krajów pochodzenia uchodźców. Każdą sprawę warto jednak zweryfikować w ZUS.

Kwestie rent i emerytur regulują w Polsce dwie ustawy:

  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2004 nr 39 poz 353),
  • ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. (Dz.U. 1998, nr 137 poz 887).


Data odpowiedzi:

2008-11-13 19:34:31

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii