Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem nauczycielką w publicznej szkole podstawowej. Obecnie mam w klasie uczennicę z Rumunii. Dziewczynka jest chętna do nauki, na swoje możliwości radzi sobie z materiałem. Jednak jej rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej. Chciałabym zapytać , czy na terenie Trójmiasta istnieje jakakolwiek instytucja, do której można sie zgłosić o pomoc dla tej rodziny. Chciałabym zaznaczyć,że nie chodzi mi o konsulat w Gdyni. W obecnej chwili wielkim problemem dla rodziny jest znalezienie mieszkania.

Odpowiedź

Rodzina z Rumunii, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej (od 1 stycznia 2007 roku), ma prawo do wsparcia ze strony polskiego systemu opieki społecznej. Zobowiązane do pomocy takiej rodzinie są te same instytucje, które udzielają pomocy Polakom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - zapewne pierwszym punktem kontaktu powinien być Ośrodek Pomocy Społecznej w lokalnej gminie.

Polska ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. nr 115 poz. 728) w art. 5 mówi jednoznacznie, że pomoc społeczna w Polsce przysługuje mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE.

Znana jest mi sytuacja, gdy szkoła przyczyniła się znacznie do pomocy rodzinie ormiańskiej w Lublinie (choć Armenia w Unii nie jest). Proszę o podanie adresu e-mail, chętnie Państwa skontaktuję - wymiana praktycznych doświadczeń będzie dla Pani zapewne najbardziej pomocna.


Data odpowiedzi:

2008-08-22 15:57:59

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii