Integracja uchodźców - w liczbach (2008)

Raport PFM, przygotowany dzięki wsparciu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, opisuje zjawisko integracji uchodźców w Polsce poprzez liczby.

Publikacja obejmuje m.in.:

  • dane opisujące grupę cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy i objętych ochroną w Polsce na przestrzeni lat.
  • dane statystyczne opisujące rządowe programy integracyjne dla uchodźców;
  • dane o tym, gdzie uchodźcy w Polsce mieszkają;
  • informacje o udziale uchodźców w polskim rynku pracy;
  • dane o działaniach organizacji pozarządowych na rzecz integracji uchodźców;
  • dane o pomocy społecznej dla uchodźców i cudzoziemców objętych pobytem tolerowanym;
  • informacje o środkach budżetowych przeznaczanych na integrację uchodźców;
  • prezentację badań naukowych poświęconych integracji uchodźców.

Tekst publikacji w wersji elektronicznej dostępny w załącznikach po polsku i po angielsku. W formie książkowej pozycja dostępna jest w biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

2008-01-11

Pobierz pliki