Rekrutujemy: DORADCA INTEGRACYJNY

Zatrudnimy doradcę/doradczynię integracyjnego/ą posługującego/ą się językami polskim, rosyjskim, angielskim.

Zakres obowiązków:

  • pełnienie dyżurów w punkcie informacyjnym w siedzibie PFM i bezpośrednia obsługa beneficjentów projektu;
  • udzielanie cudzoziemcom porad i informacji nt. różnych obszarów integracji w Polsce i dostępnych usług dla cudzoziemców, w tym edukacji, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych, mieszkalnictwa, wyrabiania dokumentów, uzyskiwania świadczeń społecznych itp.;
  • bieżąca analiza przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania cudzoziemców w Polsce;
  • bieżąca współpraca ze specjalistą ds. obsługi beneficjentów oraz rekrutacji i obsługi beneficjentek (mam migrantek);
  • współpraca z koordynatorem projektu przy tworzeniu raportów merytorycznych;
  • możliwość uczestnictwa w różnorodnych szkoleniach związanych z tematyką migracyjną, w Polsce i za granicą.

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu znajdują się w załączonym Ogłoszeniu o zatrudnieniu. Aplikować należy na załączonym formularzu, który należy wysłać wformie skanu wraz z CV na adres a.maciejko@forummigracyjne.org. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 16:00.

Zapraszamy do kontaktu i aplikowania!

2019-05-31

Pobierz pliki