Bezpłatna pomoc prawna

A5 PL-page-001.jpg

Legalizacja pobytu, podjęcie pracy, studia czy nauka albo prowadzenie biznesu – to sytuacje, gdy bywa potrzebna pomoc prawna lub informacja na temat polskich przepisów. W Polsce są miejsca, gdzie pomoc i informację prawną można uzyskać bezpłatnie. 

Publikacja powstała w ramach projektu "Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu", współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

Data publikacji: 2018

2019-02-22

Pobierz pliki