RODO

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych w PFM - RODO

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Fundacja Polskie Forum Migracyjne dokłada wszelkich starań, aby chronić wszelkie powierzone nam dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oto, jak w świetle nowych przepisów przetwarzamy dane osobowe.

To ważne:

* Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskie Forum Migracyjne z siedzibą w Izabelinie, identyfikujące się numerami NIP: 118-18-79-509, REGON: 140851979, KRS: 0000272075.

* Miejsce przechowywania danych: biuro Fundacji Polskie Forum Migracyjne, ul. Szpitalna 5/14, Warszawa 00-031.

* Dane przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

* Przetwarzamy wszelkie dane do czasu, na jaki osoba, której dotyczą, wyraża zgodę.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Fundacja przetwarza różne dane osobowe, w zależności od relacji danej osoby z Fundacją.

W przypadku cudzoziemców i cudzoziemek korzystających z pomocy Fundacji, przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, informacje o obywatelstwie, datę urodzenia, numer dokumentu, którym legitymuje się cudzoziemiec w Polsce oraz cel pobytu. W zbiorach posiadamy też (opcjonalnie podawany przez cudzoziemców) numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku osób świadczących usługi na rzecz Fundacji, współpracowników i kontrahentów, przetwarzamy dane osobowe konieczne do sporządzenia umów dotyczących współpracy: imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i NIP.

W przypadku newslettera przetwarzamy wyłącznie imiona, nazwiska oraz adresy e-mail.

W niektórych przypadkach (spotkań informacyjnych) przetwarzamy również dane dotyczące decyzji lub kompetencji naszych klientów: np. języka komunikacji oraz rodzaju poradnictwa, z jakiej korzysta w PFM dana osoba.

Po co potrzebujemy tych danych?

Większość poradnictwa świadczonego przez PFM jest prowadzona dzięki wcześniej pozyskanym środkom: dotacjom, grantom, zleceniom. Każdy darczyńca wymaga następnie raportu z wykonanej przez Fundację pracy, a także dokumentacji udzielonych porad czy działań. Fundacja zbiera więc informacje na temat swoich klientów, aby wykazać, iż wykonała powierzone sobie zadanie. Zakres danych określa w większości wypadków darczyńca – związane są one często z potrzebą wykazania, że dana osoba mieści się w grupie docelowej konkretnej dotacji czy grantu (dlatego zbieramy dane o numerze dokumentu legalizującego pobyt albo obywatelstwie).

Dane są też potrzebne Fundacji do pracy: potrzebujemy kontaktu do klientów, aby móc potwierdzić czy odwołać spotkanie.

Dane współpracowników konieczne są do zawarcia umów i dopełnienia obowiązków związanych z ubezpieczeniem i sprawami podatkowymi.

Dane zbierane na użytek wysyłki newslettera są konieczne, aby dotarł on do odbiorców.

Fundacja nie zbiera żadnych danych, które nie są konieczne do realizacji naszej pracy.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

•             prawo dostępu do własnych danych,

•             prawo do sprostowania własnych danych,

•             prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych,

•             prawo do usunięcia własnych danych ze zbiorów PFM,

•             prawo do przenoszenia własnych danych,

•             prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych,

•             prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych (jeśli była wcześniej udzielona),

•             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cele przetwarzania danych przez PFM: 

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli świadczyć usługi beneficjentom oraz pozostawać w kontakcie ze współpracownikami, partnerami i kontrahentami. Przetwarzamy dane, aby:

•             umożliwić odbiorcom korzystanie ze strony internetowej www.forummigracyjne.org (realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym newsletter),

•             realizować projekty, z których oferty korzystają beneficjenci – jesteśmy zobowiązani udokumentować świadczenie usług (porad, spotkań, konsultacji), które prowadzimy dzięki środkom pozyskanym od darczyńców

•             realizować obowiązki prawne Fundacji Polskie Forum Migracyjne,

•             właściwie realizować obowiązki administracyjno-księgowe.

Jako administrator danych osobowych Fundacja odpowiada za określenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.

Kiedy Fundacja przetwarza dane osobowe?

Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu otrzymywania newslettera. Beneficjenci pomocy (poradnictwa, konsultacji, grup wsparcia, itp.) udzielają zgody na przetwarzanie ich danych na piśmie.

Przetwarzamy dane uzyskane na skutek zawieranych umów (np. związanych z realizacją usług czy zamówień) lub w procesie rekrutacji nowych pracowników.

Jak kontaktujemy się z osobami będącymi w naszych bazach?

Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe albo stacjonarne. Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane beneficjentów i beneficjentek naszych działań przechowujemy do czasu zakończenia i rozliczenia projektu (grantu, dotacji, zlecenia), w ramach którego pomoc została udzielona.

Inne dane przechowujemy przez czas, na który dana osoba wyrazi na to zgodę.

Zawsze można cofnąć zgodę na wykorzystanie danych osobowych. W przypadku osób korzystających z naszej pomocy w ramach projektów wycofanie zgody jest możliwe po zakończeniu danego projektu.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@forummigracyjne.org z dopiskiem „dane osobowe”.

Więcej informacji o Twoich prawach i o tym, jak Fundacji Polskie Forum Migracyjne korzysta z Twoich danych, możesz znaleźć w Polityce Prywatności PFM.

Zapraszamy też do korzystania z oferty Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Wspieramy migrantów i uchodźców w Polsce i budujemy kompetencje międzykulturowe w polskim społeczeństwie. Chętnie nawiązujemy współpracę z nowymi partnerami!