Konsorcjum NGO na rzecz uchodźców

Inicjatywa wspierana przez FO_kwadrat.jpg

Polskie Forum Migracyjne dołączyło do konsorcjum organizacji działających na rzecz imigrantów i uchodźców w Polsce. To nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji.

Nasza inicjatywa otrzymała wsparcie od Funduszu Obywatelskiego zarządzanego przez Fundację dla Polski. Projekt zakłada zorganizowanie 10 spotkań Konsorcjum, w tym 3 warsztatów podnoszących kompetencje organizacji członkowskich. Wsparcie Funduszu Obywatelskiego, w wysokości 10 tys. złotych, pozwala nam na pracę do końca 2018 roku.

Głównymi celami konsorcjum są:

  • podnoszenie jakości debaty publicznej w kwestii migracji i uchodźctwa poprzez ogólnopolskie działania w tym kampanie społeczne, inicjowanie dialogów lokalnych;
  • podnoszenie jakości pomocy świadczonej przez każdą z organizacji, a także specjalistyczne wsparcie dla liderów lokalnych;
  • wypracowywanie nowych narzędzi integracyjnych w zmiennych warunkach;
  • dzielenie się wiedzą, docelowo bycie think-tankiem integracyjnym.

Konsorcjum zaplanowało swoje działania w dwóch kierunkach:

Po pierwsze - do wewnątrz, poprzez działania wzmacniające organizacje członkowskie, by mogły lepiej i skuteczniej wspierać migrantów i uchodźców. Chodzi tu zarówno o pozyskiwanie nowej wiedzy, ale także wsparcie solidarnościowe podczas działania w trudnych warunkach zewnętrznych. Pośrednio zatem to migranci – nasi klienci – są odbiorcami działań konsorcjum.

Po drugie - na zewnątrz – poprzez działania skierowane do polskiego społeczeństwa, w tym wolontariuszy, lub do innych organizacji.

W pracach Konsorcjum biorą udział oprócz Fundacji Polskie Forum Migracyjne także: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point (Poznań), Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Nomada (Wrocław), Uchodźcy.Info i Chlebem i Solą, Fundacja Nasz Wybór, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Stowarzyszenie Homo Faber.

2018-06-06