Katechezy o uchodźcach

RITA logo v podstawowe kolor.jpg

Temat migracji i uchodźstwa znakomicie nadaje się do tego, aby rozmawiać o nim z uczniami na lekcjach religii.

Może być przyczynkiem do dyskusji na temat tożsamości, wartości, godności człowieka, miłosierdzia i całej nauki społecznej Kościoła.

Lekcja na temat uchodźców może być przeprowadzona dla dowolnej grupy wiekowej, w dowolnym momencie roku. Cała historia Kościoła pełna jest wydarzeń związanych z wygnaniem, doświadczeniem wykluczenia - ale też pięknych przykładów miłości bliźniego bez względu na to, kim ten bliźni jest (ba, katechezę na temat "Kim jest nasz bliźni" też ciekawe jest przeprowadzić). Pretekst, czy przyczynek do przeprowadzenia takich zajęć bardzo łatwo więc znaleźć.

Wiele tekstów biblijnych odnosi się do tematu wygnania i potrzeby wsparcia wygnanych. Tej tematyki dotyczą liczne współczesne dokumenty Kościoła - także częste wypowiedzi Papieża Franciszka. 

W załączeniu prezentujemy cztery konspekty zajęć na temat uchodźców dla różnych grup wiekowych. Część z nich przygotowała Siostra Barbara Olejnik rscj, część powstała w ramach naszej Fundacji. 

Zapraszamy do korzystania ze scenariuszy. Zapraszamy też do kontaktu katechetów i katechetki, a także inne osoby i instytucje chętne do współpracy w tematach migracyjnych - mamy różne możliwości wsparcia nauczycieli religii, animatorów, wspólnot i grup związanych z Kościołem. Chętnie nawiążemy współpracę.

Kontakt w tej sprawie: a.kosowicz[at]forummigracyjne.org

Scenariusze powstały w ramach projektu "Wspólnoty Schronienia", który Fundacja Polskie Forum Migracyjne prowadzi wspólnie z gronem zaprzyjaźnionych organizacji: Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Fundacją Służby Rzeczypospolitej, Klubem Inteligencji Katolickiej, Wspólnotą Sant'Egidio, Fundacją Refugee.pl, Jezuickim Centrum Społecznym "W akcji".

Projekt „Wspólnoty schronienia” jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

2018-05-16

Pobierz pliki