Warszawskie COOLtury. Wielokulturowe gry miejskie

warszawskie_cooltury.png

 

Zapraszamy klasy 4-6!

W kwietniu, maju i czerwcu Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprosi 21 klas z warszawskich podstawówek do udziału w grach, które odbędą się w 3 dzielnicach: Śródmieście Północne i Mirów, Muranów oraz Praga Północ.

Podczas gier uczniowie spotkają się z wielokulturową przeszłością i teraźniejszością Warszawy, poznając nieoczywiste miejsca, ważne dla migranckiej społeczności.

W każdym odwiedzanym miejscu uczniowie będą rozwiązywać dedykowane zadania i zbierać punkty. Podsumowaniem każdej z gier będzie warsztat, podczas którego rozmawiać będziemy o zjawisku migracji i jej powodach.

Jakie są zasady uczestnictwa w projekcie?

• Opłata za udział 1 dziecka w grze: 15 zł. Kwota ta pokrywa koszt biletów wstępu, drobnego poczęstunku i upominków.

• W grach udział biorą klasy, ok. 20-osobowe. W szczególnych okolicznościach przewidujemy łączenie klas tak, by grupa osiągnęła liczbę ok. 20 uczestników.

• W projekcie udział może wziąć dowolna liczba klas z jednej szkoły.

• O kwalifikacji do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

• Zapraszamy do udziału w projekcie szkoły publiczne, społeczne i prywatne.

• Fundacja zapewnia opiekę merytoryczną animatora, jednak nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas gry. Prosimy szkoły o oddelegowanie odpowiedniej liczby nauczycieli/rodziców, którzy zadbają o bezpieczeństwo dzieci.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

• Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/wvYLESovYkbDbRPg2. Sugerujemy, by w formularzu wskazać kilka dat, które będą Państwu odpowiadały. Potwierdzenie konkretnego terminu nastąpi w drodze indywidualnych ustaleń z pracowniczką Fundacji.

• Prosimy, by przesyłać 1 zgłoszenie dla 1 klasy.

• O kwalifikacji do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji w załączonych materiałach.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

2018-03-26