"Scenariusze lekcji" - Cały świat w naszej klasie

scenariusze zajęć_okładka.PNG

Scenariusze lekcji opracowane specjalnie dla nauczycieli pracujących z najmłodszymi uczniami, szczególnie w klasach wielokulturowych i wielojęzycznych. Każdy ze scenariuszy lekcji przybliża kulturę i zwyczaje kraju, z którego często migrują dzieci i rodzice do Polski. Scenariusze lekcji są opatrzone ciekawymi materiałami dydaktycznymi - kartami pracy, rysunkami, grami (do pobrania jako załączniki).

Publikacja powstała w ramach projektu "Cały świat w naszej klasie" współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

2017-08-22

Pobierz pliki