Jak szukać pracy w Polsce

szukanie-pracy-w-polsce.jpg

Publikacja pełna konkretnych i praktycznych informacji dotyczących pracy w Polsce. Dostępna w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim i arabskim.

Broszura powstała w ramach projektu "Moja kariera w Polsce II", współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz ze środków własnych Fundacji. Projekt jest prowadzony w partnerstwie z Instytutem Spraw Publicznych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne poradnictwo zawodowe oraz pomoc w zakładaniu firmy w Polsce. Pomagamy też w rozliczaniu podatków.

2017-01-17