Uchodźcy, witajcie (stąd)

raport-druk-okladka-page-001.jpg

Raport jest zapisem opinii i konkretnych propozycji dotyczących przyjmowania uchodźców w Polsce - zebranych w środowiskach, w których od wielu lat funkcjonują ośrodki dla osób ubiegających się o status uchodźcy.

Autor raportu, Gaweł Walczak, rozmawiał ze zwykłymi ludźmi - mieszkańcami-sąsiadami ośrodków, którzy nie pełnią w swoich środowiskach żadnych ról samorządowych, pozarządowych czy innych; mają jednak wpływ na kształtowanie lokalnej opinii publicznej. Prowadząc badanie szukaliśmy odpowiedzi na konkretne pytanie: co zrobić, aby obecność uchodźców w lokalnych społecznościach była konstruktywna i miała pokojowy charakter.

2016-04-30

Pobierz pliki