CEED Institute Report: Migration in the 21st century from the perspective of CEE countries – an opportunity or a threat? (2014)

zrzut raport ceed.jpg

Swoboda migracji w obrębie Unii Europejskiej jest jednym z największych osiągnięć Wspólnoty. Możliwość swobodnego przemieszczania się do krajów bardziej rozwiniętych jest szansą dla mieszkańców krajów rozwijających się - szansą na poprawienie warunków bytowych, ale i wzrostu gospodarczego kraju. Proces ten z jednej strony niesie ze sobą potencjał rozwojowy z drugiej zaś ryzyko problemów demograficznych w krajach wychodźstwa. O szansach i zagrożeniach tego zjawiska piszą autorzy raportu, prof. Maciej Duszczyk (Ośrodek Badań nad Migracjami) i Kamil Matuszczyk (Instytut Polityki Społołecznej UW), którzy analizują zjawisko migracji w Europie koncentrując się na sytuacji krajów członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej o raporcie >>>

2014-12-25

Pobierz pliki