Uchodźca mój dobry sąsiad - raport podsumowujący projekt

raport podsumowujący.jpg

Raport podsumowujący pt. "Uchodźca mój dobry sąsiad" autorstwa Agaty Marek, Sylwii Gajownik i prezeski Fundacji Polskie Forum Migracyjne Agnieszki Kosowicz został opracowany w ramach realizacji projektu pod tym samym tytułem. Projekt realizowany był od września 2009 do grudnia 2010 roku w trzech miejscowościach, w których funkcjonują ośrodki dla uchodźców.

W ramach projektu podjęte zostały działania mające na celu zmniejszenie różnic społecznych pomiędzy uchodźcami a społeczeństwem polskim.

Wsparcie finansowe dla projektu udzielone zostało przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także budżetu państwa w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Organizatorem projektu jest Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak a partnerami Stowarzyszenie Vox Humana i Fundacja Polskie Forum Migracyjne.

Więcej o projekcie >>>

 

2010-12-31

Pobierz pliki