Migracje online

migroteka-okladka.jpg

"Migracje online" to zbiór stron internetowych - dotyczących Polski, Europy, Świata, oraz kilku wybranych zagadnień (migracje a kościół, instytuty badawcze) - na temat migracji  i międzykulturowości.

Zbiór nie jest oczywiście kompletny, co chwila dowiadujemy się o nowych inicjatywach i źródłach wiedzy dostępnych online - staraliśmy się jednak stworzyć kompendium, które na pewno jest świetnym początkiem do własnych poszukiwań i zgłębiania tematyki migracji.

Publikacja powstała w ramach projektu "Migroteka 2". Projekt polega na budowaniu księgozbiorów o tematyce migracyjnej w wybranych polskich bibliotekach. Mamy obecnie 18 bibliotek partnerskich - więcej informacji o projekcie można znaleźć w zakładce "Migroteka" - www.forummigracyjne.org/migroteka . 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Drukowane egzemplarze są jeszcze dostępne - zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Fundacją.

Zapraszamy do lektury!

2015-03-10

Pobierz pliki