Organizacje dla migrantów i migrantek

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

al. Szucha 13/15 lok. 17, 00-580 Warszawa

tel. 22 628 69 30 fax: 22 625 61 24, e-mail: polwa@unhcr.org

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa

tel. 538 91 03, e-mail: iomwarsaw@iom.int

Amnesty International: Zespół ds. UE i Organizacji Międzynarodowych

ul. Piękna 66A m. 2, 00-672 Warszawa

tel. 22 622 28 90, fax: 22 827 60 00

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POLSCE

Centrum Pomocy Uchodźcom Polskiej Akcji Humanitarnej

ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa

tel. 22 828 88 82

Centrum prowadzi poradnictwo socjalne i zawodowe dla cudzoziemców, program nauki języka polskiego. Angażuje się też w działania informacyjne i lobbyingowe na rzecz uchodźców. 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa

tel. 22 556 44 66 (dział uchodźców)

Organizacja prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców, niezależnie od ich statusu prawnego.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

ul. Siedmogrodzka 5, 01-204 Warszawa

tel. 22 621 51 65

SIP prowadzi program porad prawnych dla cudzoziemców, a także angażuje się w działania informacyjne na temat uchodźców skierowane przede wszystkim do szkół. Świadczy usługi tłumaczeniowe, zatrudnia doradców integracyjnych.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków

tel. 12 633 72 23, e-mail: biuro@pomocprawna.org

Centrum prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców. Angażuje się przede wszystkim w pomoc osobom osadzonym w aresztach deportacyjnych i ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców.

Fundacja A-venir

ul. Rogińskiego 31, 20-707 Lublin

tel. 696 580 888, e-mail: fundacja@avenir.org.pl

Fundacja A'venir prowadzi program edukacji na temat uchodźców w polskich szkołach.

Fundacja Ocalenie

ul. Ordynacka 9/21, 00-364 Warszawa

tel. 22 828 50 54, e-mail: biuro@ocalenie.org.pl

Fundacja Ocalenie oferuje różnorodne wsparcie integracyjne dla uchodźców i migrantów: wsparcie mentorów (przedstawicieli migrantów, którzy pomagają pobratymcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości), pomoc psychologiczną i doradztwo zawodowe. Zatrudnia też mediatorów, którzy pomagają rozwiązywać konflikty na tle kulturowym.

Ośrodek Migranta Fu Shenfu

ul. Ostrobramska 98, Warszawa

tel. 22 516 98 42

Centrum jest prowadzone przez księży werbistów i oferuje różnorodną pomoc integracyjną dla cudzoziemców, m.in. kursy językowe i wydarzenia kulturalne. 

Fundacja Sztuki Arteria

ul. Siennicka 3, 04-005 Warszawa

 tel. 22 813 35 67 fax: 22 205 04 55

Organizacja angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne o charakterze międzykulturowym. Tworzy spektakle i podejmuje działania teatralne z udziałem cudzoziemców ubiegających się w Polsce o status uchodźcy. 

Eleos - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej

 ul. Warszawska 47, 15-062 Białystok

tel. 85 732 89 07, e-mail: uchodzcy_eleos@op.pl

Przy Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia w Białymstoku funkcjonuje Biuro do spraw Uchodźców. Wspiera m.in. mieszkańców ośrodków dla uchodźców w regionie Białegostoku, oferując głównie pomoc socjalną.

Stowarzyszenie "Jeden Świat" 

ul. Prusa 16a/13, 60-820 Poznań

tel. 61 84-84-336

Organizacja prowadzi program edukacji na temat uchodźców, latem organizuje też czas dzieciom w ośrodkach dla uchodźców dzięki zaangażowaniu międzynarodowej grupy wolontariuszy.

Instytut na rzecz Państwa Prawa

ul. Chopina 14/84, 20-023 Lublin

tel. 81 743 68 05

Organizacja prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców i cudzoziemców.

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

e-mail: fundacja@miedzykulturowa.org.pl

Fundacja nie wspiera uchodźców i migrantów bezpośrednio - wpływa za to na kształtowanie się postaw zrozumienia i życzliwości dla ludzi różnych kultur. Prowadzi zajęcia edukacyjne na temat międzykulturowości dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, na swojej stronie prezentuje też zbiór scenariuszy lekcji i zajęć na ten temat, z których mogą skorzystać nauczyciele i rodzice.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie

ul. Jezuicka 4/5 (I piętro), 20-113 Lublin

tel. 81 5342652, fax: 81 5324545

e-mail: lublin@wolontariat.org.pl

Centrum Wolontariatu w Lublinie organizuje różnego rodzaju atrakcje i zajęcia socjalne dla cudzoziemców czekających na decyzję o statusie uchodźcy w ośrodkach w Lublinie.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

ul. Wspólna 65/lok.19, 00-687 Warszawa

tel. 22 400 09 12, e-mail: biuro@ffrs.org.pl

Fundacja Obywatelska Perspektywa

ul. Puławska 24b/14, 02-512 Warszawa

tel. 662 125 829, e-mail: fundacja@obywatelska.org.pl

Fundacja zajmuje się promocją tolerancji i dialogu międzykulturowego, m.in. w szkołach. Podejmuje też działania na rzecz integracji cudzoziemców - np. kształci nauczycieli w dziedzinie nauczania języka polskiego jako drugiego.

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków tel. 12 61 99 586, fax: 12 61 99 502, fundacja@znak.org.pl

Fundacja angażuje się w budowanie dialogu między ludźmi różnych kultur.

Stowarzyszenie Praktyków Kultury

ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa

Organizacja kulturalna, tworzy spektakle teatralne z udziałem uchodźców i migrantów z Kaukazu.

Cartitas Polska

ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

tel. 22 334 85 00, e-mail: caritaspolska@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa, tel. 22 826 99 10

Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska 32 43-200 Białystok, tel. 85 732 55 53 (prowadzi pomoc socjalną i prawną)

Caritas Archidiecezji Lubelskiej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, tel. 81 743 71 86 (prowadzi poradnictwo prawne, socjalne i pomoc psychologiczną)

Caritas Diecezji Legnickiej ul. Księdza Domańskiego 12, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 771 65 61

Caritas - Słubice ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 Słubice tel. 95 737 40 06 (prowadzi pomoc socjalną, przede wszystkim dla cudzoziemców prebywających w Ośrodku Strzeżonym dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim)

Caritas - Biała Podlaska ul. Warszawska 15, 21-500 Biała Podlaska (prowadzi pomoc socjalną)

Caritas działa na rzecz migrantów i uchodźców w czterech województwach. Udziela pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, prowadzi też poradnictwo zawodowe i działania na rzecz dzieci.