Shengen i SIS - zo to znaczy (2013)

Część państw europejskich tworzy strefę Schengen. W jej ramach cudzoziemiec podróżujący do jednego z państw członkowskich może odwiedzić pozostałe bez potrzeby uzyskania wizy.

To prawo ma swoje ważne ogranicznenia.

Osoby, które naruszają przepisy kodeksu Schengen, ponoszą skutki - zwykle polegające na niemożności powrotu do żadnego z krajów Schenen przez określony czas.

Informacje o tym publikujemy w ulotce.

Ulotka powstała w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2, który PFM prowadzi wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim.

W załącznikach - polska, angielska, rosyjska, wietnamska i arabska wersja ulotki.

Publikacje powstały dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

2013-12-18

Pobierz pliki