Ślub w Polsce (2013)

Aktualizacja wcześniejszej ulotki na ten sam temat, podaje informacje o dokumentach potrzebnych do zawarcia małżeństwa w Polsce z cudzoziemcem, opisuje ślubne formalności oraz podaje informacje o prawach i obowiązkach cudzoziemca-małżonka w Polsce.

W linkach poniżej dostępne są wersje ulotki w językach polskim, angielskim, rosyjskim, wietnamskim oraz arabskim.

Informacja została przygotowana w ramach projektu "Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

2013-05-27

Pobierz pliki