Niebieska Karta UE

Od 12 czerwca 2012 r. Polska wprowadziła w życie nowe przepisy o możliwości legalizacji pobytu dla cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach - na podstawie tzw. Niebieskiej Karty.

Ulotka na ten temat opisuje wymagania, które cudzoziemiec musi spełnić, aby uzyskać tę kartę.

Publikacja jest przygotowana w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. PFM współ-tworzy ten projekt razem z Wojewodą Mazowieckim oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

2012-07-21

Pobierz pliki