Analiza i rekomendacje zmian polityki lokowania ośrodków dla uchodźców (2011)

raport-polityka wyboru i lokalizacji ośrodka dla uchodźców.png

Załączony raport jest efektem projektu dogłębnej analizy dotyczącej procedury uruchamiania ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, a także ich funkcjonowania w lokalnych środowiskach.

Raport powstał dzięki finansowaniu przedsięwzięcia przez Fundację Stefana Batorego.

2012-02-03

Pobierz pliki