Urząd do Spraw Cudzoziemców

urzad.jpg

UDSC współpracuje z PFM w kształtowaniu dobrych relacji polsko-cudzoziemskich w miejscowościach, w których działają ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. Dziękujemy szczególnie pracownikom UDSC w ośrodkach na Targówku, w Grotnikach, w Mosznej - Wasza pomoc jest dla nas bardzo cenna.