Dla Polaków w Holandii

Za granicą, polskie władze i administrację reprezentują Ambasady i Konsulaty. Można tam uzyskać pomoc i informację na temat załatwiania różnych spraw w Holandii.

Jakie sprawy można załatwić w polskim konsulacie w Holandii?

 • Wizy:
  • wiza krajowa,
  • wiza Schengen.
 • Paszport:
  • paszport 10-letni,
  • paszport tymczasowy,
  • paszport dla osoby niepełnoletniej.
 • Ślub przed konsulem (tylko i wyłącznie dla obywateli polskich).
 • Obywatelstwo:
  • Nadanie obywatelstwa polskiego,
  • Poświadczenie obywatelstwa polskiego,
  • Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
 • Legalizacja dokumentów - apostille.
 • Sprowadzanie zwłok lub prochów do Polski.
 • Pozwolenie na czasowe zamieszkanie w Polsce (nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej).
 • Realizacja spadków w Niderlandach (tylko sprawy dotyczące spadków na rzecz Skarbu Państwa).
 • Transkrypcja aktu urodzenia.
 • Transkrypcja aktu małżeństwa.
 • Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym.

Konsulat polski w Holandii:

 • Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Hadze Alexanderstraat 25 2514 JM Den Haag (wejście od ulicy Javastraat) Tel: +31(0)70 7990 130 E-mail: konsul@polamb.nl

Inne przydatne informacje:

 • Orzeczenia sądowe w postępowaniach cywilnych dotyczących rozwodu, separacji albo unieważnienia małżeństwa, jak również orzeczenia w postępowaniach cywilnych dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za wspólne dzieci małżonków, prowadzonych przy okazji postępowań w sprawach małżeńskich, wydane w Niderlandach są uznawane w Polsce bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania.

Praca w Holandii:

Organizacje pracujące z imigrantami w Holandii:

Organizacje pracujące z imigrantami i uchodźcami w Holandii:

Organizacje pracujące z uchodźcami w Holandii:

Organizacje pracujące z osobami ubiegającymi się o status uchodźcy w Holandii:

2010-07-22