Dla Polaków w Irlandii

Za granicą, polskie władze i administrację reprezentują Ambasady i Konsulaty. Można tam uzyskać pomoc i informację na temat załatwiania różnych spraw w Irlandii.

Jakie sprawy można załatwić w polskim konsulacie w Irlandii?

 • Wizy:
  • wiza krajowa,
  • wiza Schengen.
 • Paszport:
  • paszport 10-letni,
  • paszport tymczasowy,
  • paszport dla osoby niepełnoletniej.
 • Umiejscowienie (transkrypcja) aktu małżeństwa urodzenia zawartego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego.
 • Umiejscowienie (transkrypcja) aktu urodzenia zawartego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego.
 • Wydobycie odpisów aktów stanu cywilnego.
 • Zaświadczenia:
  • zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego),
  • zaświadczenie o kwalifikacjach - prawo jazdy.
 • Stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.
 • Nostryfikacja świadectw maturalnych.
 • Ślub przed konsulem (tylko i wyłącznie dla obywateli polskich).

Konsulat polski w Irlandii:

 • Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie 4-8 Eden Quay Dublin 1 Tel: (+353-1) 871 80 20 Fax: (+353-1) 872 77 92

Praca w Irlandii:

Programy wsparcia zawodowego dla imigrantów w Irlandii:

Organizacje zajmujące się cudzoziemskimi pracownikami:

Organizacje pracujące z imigrantami w Irlandii:

Organizacje pracujące z uchodźcami i imigrantami w Irlandii:

Organizacje pracujące z uchodźcami w Irlandii:

Jeden z naszych internautów udostępnił PFM informacje o mitingach AA w Irlandii, prowadzonych w języku polskim. Dziękujemy, Panie Robercie ;-) Informacje podajemy w załączonym pliku.

2010-07-21

Pobierz pliki