Dać radę w Polsce

Obszerny informator dla cudzoziemców, pomocny w zrozumieniu polskiej rzeczywistości, jest dziełem ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Powstał w 2009 roku.

Publikacja jest dostępna w sześciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, chińskim i wietnamskim. Podaje informacje kluczowe dla każdego, kto chce zrozumieć sposób funkcjonowania polskiego społeczeństwa.

Działy informatora poświęcone są:

  • Informacjom o Polsce
  • Urzędom i instytucjom w Polsce - z informacją, jakie sprawy i gdzie można załatwić
  • Legalizacji pobytu (wizom, przekraczaniu granicy, możliwościom legalizacji pobytu na dłużej w różnych sytuacjach życiowych)
  • Pracy w Polsce - oraz warunkach podejmowania zatrudnienia przez cudzoziemców
  • Podatkom
  • Ubezpieczeniom
  • Pomocy społecznej
  • Ochrony prawnej w Polsce - dział opisuje system sądownictwa oraz prawa cudzoziemców w różnych rolach: zarówno oskarżonych, jak ofiar przestępstw.

Informator dla cudzoziemców powstał dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Open Society Institute.

2010-03-10

Pobierz pliki