Legalizacja pobytu w Polsce

Ulotka informacyjna przytacza najważniejsze informacje związane z procedurą legalizacji pobytu w Polsce. Podaje terminy na składanie dokumentów, różne drogi na złożenie wniosku, terminy rozpatrywania spraw i inne.

Publikacja powstała w ramach projektu "Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców", we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Ulotka jest dostępna w językach polskim, rosyjskim i angielskim.

2010-03-09

Pobierz pliki