Sprawozdania z działalności

Polskie Forum Migracyjne podejmuje inicjatywy przede wszystkim związane z promowaniem wiedzy i szerzeniem informacji. Mówimy cudzoziemcom o Polsce i Polakach. Mówimy Polakom o cudzoziemcach.

Zakładka Nasze projekty prezentuje szczegółowo nasze inicjatywy, zarówno prowadzone obecnie jak te już zakończone. W załącznikach prezentujemy merytoryczne i finansowe raporty roczne z działalności PFM.

Pobierz pliki