Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

SIP logo.jpg

Dziękujemy SIP za udane partnerstwo i wspólne podejmowanie inicjatyw na rzecz cudzoziemców, formalnie i nieformalnie ;-)