Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców

UNHCRkolor.jpg

Dziękujemy UNHCR za systematyczną współpracę oraz wsparcie działań PFM na rzecz uchodźców.