Integracja uchodźców i pomoc społeczna w Polsce (SIP 2007)

sip-uchodżcy.jpg

Analiza pomocy udzielanej cudzoziemcom objętym ochroną w Polsce, zarówno w ramach programów integracyjnych jak po ich zakończeniu.

Autorzy analizują grupę cudzoziemców korzystających z pomocy, czas trwania i zakres pomocy, przedstawiają też ewidentne luki i braki w obecnej ofercie pomocowej dla cudzoziemców.

2008-07-10

Pobierz pliki