Wykorzystanie informacji o krajach pochodzenia w procedurach azylowych UE (2008)

węgry raport.png

Analiza wykorzystania informacji o krajach pochodzenia uchodźców w krajowych procedurach azylowych w krajach UE przygotowana przez grupę badaczy, pod redakcją Komitetu Helsińskiego z Węgier.

Informacje na temat Polski zebrały Agata Foryś z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Agata Ewertyńska z Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Raport dostępny w języku angielskim.

2008-07-10

Pobierz pliki