Migration Helpline

IMPORTANT! Changes in the Law of Foreigners since 1st of May 2014!
This answer is ARCHIVE, needs to be verified if it is compliant with current law

Question

respected sir, i am an indian citizen,i live in poland,i am married with polish girl and we have a child,i applied for temporary residence card,i got negative decision,the wojewoda office given me a three reason,1)i had a police.2)my nieghbour said that i dont live with my family(wife and child).3)i did not give all information about travelled out of poland, sir,i would like to tell you about my case something,i got protocol and i read it,the police case has been closed in 2009,i did not punish by any law,second my nieghbours said that they see me very oftenly in building or outside the building,they see me with my child in park near building but they do not know i live here or not,and i gave all information about my travelling,the wojewodaa office took my interview and my wife,also they took my father in law interview,everything is good in interview ,they checked my cloth and other stuff in flat,i again applied in warsaw office against this decision,i applied almost 2month ago but i did not get decision yet,,i would like to know your opinion about my case,i will be very thanksfull to you,

Answer

Obecnie w Pana sprawie trwa postępowanie odwoławcze.

Odwołanie, które zostało złożone za pośrednictwem wojewody aktualnie rozpatruje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który jest instancją odwoławczą od decyzji wojewody. Trudno mówić o tym jak może potoczyć się sprawa bez dokładnej analizy dokumentów, a także treści uzasadnienia decyzji organu I instancji, odmawiającej przyznania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony potocznie zwanej kartą pobytu.

Organ I instancji czyli właściwy wojewoda wydaje decyzję odmawiającą zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wówczas gdy:

  • uznał, że małżeństwo zostało zawarte „dla pozoru” – jeżeli to była podstawa decyzji odmownej organu I instancji w uzasadnieniu decyzji znajdują się zapewne argumenty jakie okoliczności doprowadziły do takiego wniosku (np. zeznania sąsiadów, z których wynika, że nie mieszka Pan z żoną),
  • wymagają tego względy obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczpospolitej (jeżeli przeciwko Panu toczyło się postępowanie karne, które zostało umorzone, wydaje się, iż ten przepis nie powinien znaleźć zastosowania w Pana sprawie, trudno jednak stanowczo coś stwierdzić bez zapoznania się z dokładnymi okolicznościami),
  • w postępowaniu o udzielenie zezwolenia zostały udzielone nieprawdziwe informacje lub dołączone nieprawdziwe dokumenty (np. zostały zatajone informacje na temat podróży).

Organ II instancji zapozna się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez wojewodę, a także z argumentami Pana podanymi w odwołaniu i wyda własną decyzję. Organ odwoławczy może

  • utrzymać decyzję w mocy tzn. uznać, że odmowa zezwolenia była słuszna albo
  • uchylić decyzję wojewody i
    • przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia (i wówczas wojewoda dalej będzie wyjaśniał wszystkie okoliczności, które są istotne w Pana sprawie i ponownie wyda decyzję pozytywną albo negatywną) albo
    • sam przyzna Panu zezwolenie na zamieszkanie.

W przypadku decyzji negatywnej będzie Panu przysługiwała skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców.


Answer date:

2011-04-13 13:39:04

Comments

2019-10-01 19:51
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Online Buy Amoxil Online eaq.bpdr.forummigracyjne.org.hmp.al http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-01 20:00
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin Online hyu.fjnt.forummigracyjne.org.zfr.pu http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 00:07
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg trc.odsa.forummigracyjne.org.jur.br http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 00:16
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Without Prescription jvz.xxxx.forummigracyjne.org.dio.eh http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 04:21
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin okw.kdgs.forummigracyjne.org.tps.eb http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 04:29
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg zbq.ctmq.forummigracyjne.org.wgj.ez http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 08:10
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin sdp.tuzz.forummigracyjne.org.gia.kh http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 08:18
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin No Prescription gpk.dqji.forummigracyjne.org.pii.oi http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 11:54
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin npc.kvqm.forummigracyjne.org.mmg.oi http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 12:01
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg dsz.vlcf.forummigracyjne.org.tig.ab http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 15:52
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin snb.biiz.forummigracyjne.org.bnz.ye http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 16:02
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Amoxicillin Online dju.ltzb.forummigracyjne.org.dyh.yd http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 20:21
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxil Online did.tsno.forummigracyjne.org.psw.vd http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-02 20:37
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500mg Capsules Dosage For Amoxicillin 500mg rdy.gptj.forummigracyjne.org.hta.hq http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 00:17
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500 Mg zkp.shfh.forummigracyjne.org.ngu.mp http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 00:25
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Without Prescription Buy Amoxicillin Online Without Prescription gnv.qpid.forummigracyjne.org.tum.fg http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 03:28
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Buy Amoxicillin Online fpu.ouhg.forummigracyjne.org.hch.qf http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 03:51
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxil Causes Gallstones Amoxicillin No Prescription tbh.cptd.forummigracyjne.org.eve.pl http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 06:14
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - 18 Amoxicillin 500mg wfc.cbwf.forummigracyjne.org.adm.kq http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 06:21
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500 Mg auj.dnoi.forummigracyjne.org.qad.cx http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 09:03
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin Without Prescription asa.mavv.forummigracyjne.org.bve.re http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 09:10
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxil Causes Gallstones Buy Amoxicillin Online vce.noum.forummigracyjne.org.rok.vw http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 11:57
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin Without Prescription phu.zayg.forummigracyjne.org.tiu.js http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 12:04
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Amoxil qld.jfcn.forummigracyjne.org.nua.do http://mewkid.net/buy-xalanta/

2019-10-03 14:56
To remove, enter your password:

http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription osv.qezg.forummigracyjne.org.vgy.rb http://mewkid.net/buy-xalanta/

Your comment
E-mail Password to remove

Back to all questions in this category

ATTENTION!
Our answers are only informative - please DO NOT treat it as a legal advice!

We regret to suspend Infolinia service. For over a year, we give advice on a voluntary basis - but the scale of questions is far beyond our ability possibilities to help for free. We will unlock the service as soon as we find funds to continue. We still provide information by telephone and by e-mail.
Internauts opinions about infoline Rate us

 

Migration Helpline (Infolinia Migracyjna) is now run thanks to voluntary work of PFM staff. Before, it was maintained (2012-2014) thanks to co-financing of the project Information Center for Foreigners 2, run by PFM in partnership with the Association for Legal Intervention and the Mazovian Governor. It is co-financed by the European Fund for Integration of Third Country Nationals and by the state budget.

 

In the years 2009-2011 the project was run as part of Information Center for Foreigners run by the same partnership, also co-financed by the European Fund for Integration of Third Country Nationals and by the state budget.